New items
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Kraków 1900
 
Most often loaned books in the library