New items
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Wisła biografia rzeki