Nowości
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Polska w pejzażach
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Sapetto Szamborski
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece