New items
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Pieniądz i banki w Małopolsce
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
 
Most often loaned books in the library