New items
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Kunstlerreisen nach Italien von Meister Bertrams Pilgerfahrt bis zur Academie de France
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie