New items
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Andrzej Kurkowski Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Warszawski wystawa Rysunek gwasz ilustracja Andrzeja Kurkowskiego 23 IX 14 X 67 r Dom Artysty Plastyka Warszawa
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945