New items
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 2 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Historia mody
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w