New items
Dziedzictwo rzemiosła artystycznego tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja T 2
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Każdemu czasowi jego sztuka Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki Arsenał '88
 
Most often loaned books in the library