Nowości
Portret sztukmistrza Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order
Wege und Kontaktzonen Kunstmobilitat und austausch in Ostmittel und Nordosteuropa Beitrage der 26 Tagung Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger und des Homburger Gesprachs der Bockler Mare Balticum Stiftung in Munchen 11 13 Oktober 2018 Drogi i strefy kontaktu mobilność i wymiana artystyczna w Europie Środkowowschodniej i Północnowschodniej materiały 26 Konferencji Grupy Roboczej Niemieckich i Polskich Historyków Sztuki i Konserwatorów oraz Dyskusji Homburskiej Fundacji Bockler Mare Balticum w Monachium 11 13 października 2018 Routes and contact zones artistic mobility and exchange in Central Eastern and North Eastern Europe paper of the 26 Conference of the Working Group of German and Polish Art Historians and Conservators and the Homburger Gesprach of the Bockler Mare Foundation in Munich 11 13 October 2018
O niepodległą Polskę katalog zbiorów z lat 1914 1921 T 2
A to Polska właśnie katalog zbiorów malarstwa And here you see Poland just as it is the museum's paintings collection