Nowości
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 9 10 października 2014 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 6th International Conservation Conference Szreniawa 9 10 October 2014
This book has a market price of € 28
Muzea preteksty niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze
Pałace Wilna XVII XVIII wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece