New items
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections
Resplendent synagogue architecture and worship in an eighteenth century Polish community
Architektura polska lat 1945 1960 na obszarze Pomorza Zachodniego
Axl Leskoschek Brasilien
Architekci i budowniczowie działający w Lublinie oraz województwie lubelskim w latach II Rzeczypospolitej leksykon