New items
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Budujemy Lublin katalog i komentarze do gry edukacyjnej w otoczeniu wystawy Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX początku XX wieku Muzeum Wsi Lubelskiej Ratusz z Głuska Lublin kwiecień grudzień 2017 r
Art archives Sztuka i archiwum
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Most often loaned books in the library