New items
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Broń i Barwa w kulturze sztuce tradycji