Nowości
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Graffiti i street art słowo obraz działanie
Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów w Kielcach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece