Nowości
Niezwykłe przygody Robinsona
Ikony historia i teologia
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Vilhelm Hammershoi and Danish art at the turn of the century
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece