New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Kościół polski w Rzymie tożsamość i reprezentacja w perspektywie sztuki