Nowości
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Druki wrocławskiego Kalamburu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece