New items
Katalog monet Armenii Białorusi Estonii Kazachstanu Litwy Łotwy Mołdawii Naddniestrza Rosji Ukrainy ZSRR obiegowe
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
 
Most often loaned books in the library