Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Daniel Mróz Pomniki nieuczesane Kraków marzec / kwiecień 2017 Galeria Sztuki Artemis
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece