Nowości
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Olbiński akty nudes
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Bajki w rzeźbach zapisane
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022