Nowości
Courbet und Deutschland Hamburger Kunsthalle 19 Oktober 17 Dezember 1978 Stadtische Galerie im Stadelschen Kunstinstitut Frankfurt am Main 17 Januar 18 Marz 1979
Millet and modern art from van Gogh to Dali
politics of Realism
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Creme de la creme katalog nabytków nie wszystkich Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum 2018 2019