New items
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Rimer Cardillo a journey to Ombu Bellaumbra
Mays de Notre Dame de Paris 1630 1707
O Januszku mazgaju i dziadku Wincentym
 
Most often loaned books in the library