New items
Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788 1792 katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu
Pozdrowienia z Auschwitz
Iter romano italicum polonorum czyli o związkach umysłowo kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie
Pomniki kontrowersje i nowe interpretacje
Conservation skills judgement method and decision making
 
Most often loaned books in the library