New items
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Kronika Gdańska T 1
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Medici portraits and politics 1512 1570
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
 
Most often loaned books in the library