Nowości
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Ikony historia i teologia
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego