New items
Corset cutting and making
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts
Duch natury i inne bajki 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING The spirit of nature and other fairy tales 20 years of the ING Polish Art Foundation Duch prirody a jine zkazky 20 let Nadace polskeho umeni ING
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów