New items
Moda w ziemiańskim świecie katalog wystawy
Pamięć chłopi bunt transdyscyplinarne badania nad chłopskim dziedzictwem historia pamięci pierwszego powstania ludowego na ziemiach polskich
Zofia Stryjeńska 1891 1976 wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie październik 2008 styczeń 2009
Sehen ist alles Wilhelm Leibl und die Wahrnehmung des Realismus
Peasant and French cultural contact in rural France during the nineteenth century