Nowości
Dom wójta w Kielcach
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Brak okładki
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
Druki wrocławskiego Kalamburu
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece