Nowości
W tym niezwykłym czasie początki transformacji polskiego rynku książki 1989 1995
Kredit!
Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny od konfederacji barskiej po II wojnę światową
Studia o kulturze i historii książki przeszłość teraźniejszość
Ludzie i architektura historia toruńskiego Ratusza Staromiejskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece