Nowości
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Armia Gustawa Adolfa 1
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Modes & manners Supplementary volume
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece