Nowości
Mieczysław Treter estetyk krytyk sztuki oraz szara eminencja międzywojennego życia artystycznego w Polsce
Ostoja tradycji
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Kraków 1900
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece