New items
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Splendor i wiedza Biblioteka Królewska Stanisława Augusta eseje
Portret sztukmistrza Teofil Lenartowicz wobec kultury renesansu
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011