New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Ludomir Sleńdziński klasyk z Wilna
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit