Nowości
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 1 T 3 1
Pieniądz i banki w Małopolsce
Polskie instrumenty ludowe
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece