New items
Soziale und andere Netzwerke ein fotografischer Nachlass aus der Zeit zwischen 1860 und 1950 als Quelle zur Annaherung an die Geschichte der Familie Kautsch
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Cyfrowa dekada związki sztuki i technologii w latach 1960 1975
Aukcja sztuki nowoczesnej 3 czerwca 2019 godz 19 00 Libra Dom Aukcyjny Warszawa wystawa przedaukcyjna 20 05 03 06 2019
Fałatówka wielowątkowa opowieść A tale of many strands