New items
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Mannerist and Baroque sculpture in Bohemia and Moravia 1550 1800 illustrated summary catalogue
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Sachsen Bohmen 7000 Begleitband zur Sonderausstellung smac Staatliches Museum fur Archaologie Chemnitz vom 28 September 2018 bis 31 Marz 2019 Sasko Cechy 7000 doprovodna publikace k vystave Narodni galerie v Praze Sternbersky palac od 24 kvetna do 25 zari 2019
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma