New items
Pomorski trgovacki putovi u Aziji XV d XVIII st izvozni dalekoistocni porculan i keramika u Muzeju Mimara Maritime trade routes in Asia 15th to 18th centuries Far Eastern export porcelain and ceramics in the Mimara Museum
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Bezmiar ptaków na płótnie utkany Muzeum Chińskiej Sztuki Ludowej
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023