New items
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Bruxelles carrefour de cultures guide de l'exposition
 
Most often loaned books in the library