Nowości
Muzeum a pamięć forma produkcja miejsce materiały konferencji zorganizowanej w dniach 8 9 czerwca 2017 roku przez Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Literatura a rzeźba Literatur und Skulptur
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013