New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Muzeum a pamięć forma produkcja miejsce materiały konferencji zorganizowanej w dniach 8 9 czerwca 2017 roku przez Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biel czerwień braterstwo
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
 
Most often loaned books in the library