Nowości
Polska w pejzażach
Pieniądz i banki w Małopolsce
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Szelest wiatru wiersze i zauroczenia
Pieśń Grunwaldu i Hołdu pruskiego edycja opowiadania pod tytułem Wojenne losy dzieł Matejki autorstwa Włodzimierza Wójcikowskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece