Nowości
Pieniądz i banki w Małopolsce
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Sapetto Szamborski
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece