New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Polskie instrumenty ludowe
Art archives Sztuka i archiwum
 
Most often loaned books in the library