New items
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Art archives Sztuka i archiwum
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku