New items
Polskie białe złoto porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie Muzeum 12 maja 09 lipca 2017
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic