New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Kraków 1900
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
 
Most often loaned books in the library