New items
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Cechy Sasko jak blizko tak daleko Bohmen Sachsen so nah so fern
Varietes spiegel van de dolle jaren
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021