New items
Kimono nieprzebrane inspiracje layers of inspiration 20 11 2022 10 04 2023
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz twórczość konteksty przyczynki Stanislovas Bohusas Sestsencevicius kuryba kontekstai mazieji kuriniai
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
 
Most often loaned books in the library