Nowości
First Republic 1918 1938
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami