Nowości
Leon Chwistek życie i dzieło
Księgozbiory biblioteki wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych stan badań i perspektywy badawcze
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 10 12 października 2018 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 8th International Conservation Conference Szreniawa 10th 12th October 2018
Dzieła sztuki Banku Pekao S A
Bronisław Piłsudski w stulecie śmierci w stronę Niepodległej materiały pokonferencyjne on the centennial of his death towards an independent homeland proceedings of the conference
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece